ઊભા રહીને પાણી પીવાના નુકશાન

        ઉભા રહીને પાણી પીવાથી કીડની પર માઠી અસર પડે છે. જયારે કોઈપણ વ્યક્તિ ઉભા રહીને પાણી પીવે છે ત્યારે પાણી તેની કિડનીમાંથી સીધું પસાર થઈને નીકળી જાય છે. જેથી લોહીમાં ગંદકી એકત્રિત થઇ શકે છે. જેનાથી કીડની અને હૃદયના રોગ થવાની શક્યતાઓ વધી જાય છે. એટલું જ નહિ યુરીન ઇન્ફેકશન પણ થઇ શકે છે.

એટલું જ નહી તે વધારે પ્રમાણમાં ઇન્ટેન્સટાઈનમાં જઈને આપણા પેટની દીવાલ ઉપર લાગે છે. જેના કારણે પેટની દીવાલ અને તેના આજુબાજુના અંગો પર તેની આડઅસર પડે છે.તમે ઉભા રહીને પાણી પીવો છોત્યારે, તે પાણી વધારે પ્રમાણમાં આંતરડામાં જઈને આપણા પેટની દીવાલ ઉપર લાગે છે. જેના કારણે પેટની દીવાલ અને તેના આજુબાજુના અંગો પર તે પાણીનું પ્રેશર આવે છે અને તે અંગો પર આડઅસર પડે છે.

ઉભા રહીને પાણી પીવાથી કીડની પર માઠી અસર પડે છે. જયારે કોઈપણ વ્યક્તિ ઉભા રહીને પાણી પીવે છે ત્યારે પાણી તેની કિડનીમાંથી સીધું પસાર થઈને નીકળી જાય છે. જેથી લોહીમાં ગંદકી એકત્રિત થઇ શકે છે. જેનાથી કીડની અને હૃદયના રોગ થવાની શક્યતાઓ વધી જાય છે.

ઉભા રહીને પાણી પીશો તો સૌથી વધુ ગંભીર અસર તમારી કીડની પર થશે, કેમ કે ઉભા રહી પાણી પીવો એટલે પાણી સીધું નીચે જઈને કીડની પર જોર આપે છે. કીડની તેને બરોબર ફિલ્ટર નથી કરી શકતી. જેથી કિડનીનું કામ ખોરવાય છે અને પાણીની અશુદ્ધિ લોહીમાં પણ આવી શકે છે. તેનાથી કીડની ફેઈલ થવાના તેમજ સાથે સાથે હદયના રોગોની શક્યતા પણ વધે છે અને યુરીન ઇન્ફેકશનના ચાન્સ પણ વધે તે પણ ભૂલવું ના જોઈએ.

લાસ્ટ એ વાત કરવાની કે, ઓલ્ડ લેખમાં જો બીમારીઓ કે પોઈન્ટ જે ક્રમમાં આપ્યા હોય અને તે ક્રમમાં લખવા ફરજીયાત ના હોય તો આપણા લેખમાં તે ક્રમને ઉલટ સુલટ કરી નાખજો.. જેનાથી લેખ ૩૦% અલગ જ લાગી આવે.

Leave a Comment